Comunicarea cu parintii

Comunicarea cu parintii se realizeaza prin:

  • Chestionare – initiale, pe parcursul anului școlar
  • Zilnic – prin discutii
  • Prin intermediul mail-ului,telefon
  • Consultatii cu educatoarele grupelor
  • Semestrial (discutarea evaluǎrilor copiilor)
  • Discutii cu managerul grǎdiniței
  • Participarea la sedințele cu pǎrintii
  • Implicarea pǎrintilor ȋn activitǎti extracurriculare